31
maart
2011
|
02:00
Europe/Amsterdam

Bevoorrading supermarkten met Mercedes-Benz Econic aardgastrekker groot succes!

In 2010 hebben diverse betrokken partijen onder wie Mercedes-Benz Nederland in het kader van het project Duurzame Stedelijke Distributie van Connekt een gezamelijke pilot uitgevoerd. Daarbij werden Albert Heijn supermarkten in Rotterdam door een Mercedes-Benz Econic aardgastrekker bevoorraad. Deze pilot bleek een groot succes.

Pilot voor duurzame distributie

De pilot in Rotterdam werd ondersteund door het project Duurzame Stedelijke Distributie dat onderdeel uitmaakt van het programma Duurzame Logistiek van Connekt. Naast Connekt en Mercedes-Benz waren ook AgentschapNL, Ahold, Gemeente Rotterdam, Simon Loos en SWOV bij deze pilot betrokken. Het doel hiervan was drieledig. Men wilde aantonen dat aardgas een betrouwbare motorbrandstof is die bij de inzet in het stedelijke distributieverkeer in vergelijking met diesel ook nog eens minder fijnstof en NOx uitstoot.

Schoner, zuiniger en stiller

De Mercedes-Benz Econic aardgastrekker die Simon Loos heeft ingezet voor de bevoorrading van Albert Heijn supermarkten in Rotterdam rijdt op Compressed Natural Gas (CNG). CNG is samengeperst aardgas (methaan) en wordt direct uit de bodem gewonnen. Aardgas kan worden getypeerd als de meest schone fossiele brandstof. Ten opzichte van diesel produceert aardgas 65% minder zwavelverbindingen, 95% minder NOx-emissie en een lagere fijnstofuitstoot. Naast de voordelen voor klimaat en luchtkwaliteit is de aardgasmotor ook stiller dan een vergelijkbare dieselmotor. Een normaal dieselvoertuig produceert 83 dB(A). De aardgas Econic is doorontwikkeld voor de Piek-light norm waarbij een geluidsniveau van slechts 72 dB(A) wordt geproduceerd. Iedere 3 dB(A) staat voor een geluidsreductie van 50% waardoor deze vrachtwagens qua geluidsemissie vergelijkbaar zijn met die van personenwagens. Hierdoor wordt het mogelijk om dagranddistributie nog breder uit te rollen.

Prestaties

Over de prestaties van de Mercedes-Benz Econic tijdens de pilot is Simon Loos zeer positief. Tijdens de inzetperiode van 65.000 kilometer is het voertuig erg betrouwbaar gebleken en er hebben zich geen technische mankementen voorgedaan. Op verschillende momenten tijdens de pilot hebben Mercedes-Benz en Simon Loos het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot gemeten. Over de gehele periode werd gemiddeld 17% minder CO2 uitgestoten dan een vergelijkbaar dieselvoertuig. Maar ook de rijervaringen waren positief. Chauffeurs die aanvankelijk sceptisch waren over het model en aardgas als brandstof, waren al snel overtuigd door de plezierige rijervaringen. Wel moest men vaak wennen aan de vooroverbouw van de cabine. Daarentegen biedt de lagere zitpositie weer een beter zicht op paaltjes en ruimte tussen obstakels. Daarmee wordt ook de veiligheid vergroot en het schadeverloop in het stedelijke distributieverkeer aanzienlijk teruggebracht. Simon Loos concludeerde dat aardgas aantoonbaar geschikt is als alternatieve brandstof voor diesel in dit segment.

CO2-reductie door belevering dagrand

Om het verbruik tijdens de pilot nog beter inzichtelijk te maken, zijn de ritgegevens vastgelegd naar tijdvak. Deze gegevens geven inzicht in traject, kilometrage en verbruik gedurende de rit. Hiermee kan worden onderbouwd welke tijdvakken gunstig zijn voor het bevoorraden en welke niet. De gegevens op het gebied van brandstofverbruik en CO2-emissie van de aardgas Econic zijn vergeleken met die van een vergelijkbare dieselcombinatie op hetzelfde traject. In het algemeen geldt dat een betere doorstroming van het verkeer het brandstofverbruik ten goede komt. Files zijn niet alleen een kostenpost door ‘verloren tijd’ maar ook vanwege het hogere brandstofverbruik. Het tijdvak tussen 16.00 en 19.00 uur is in dat kader veruit het meest ongunstig. Wanneer deze ritten kunnen worden verplaatst naar de uren in de vroege ochtend (voor 07.00 uur) levert dit een afname van 17% CO2-uitstoot op. In de praktijk bleek dat in de stedelijke distributie niet altijd mogelijk omdat een dieselvoertuig te veel geluid produceert. De Mercedes-Benz Econic aardgastrekker blijft daarentegen wel binnen de gestelde norm en is daarom breder inzetbaar. Daarmee komt het totaal van CO2-reductie maar liefst op 34%!

Verkeersveiligheid

Mercedes-Benz heeft de Econic speciaal ontworpen voor het gebruik in stedelijke gebieden. Vanuit die optiek is ook gekeken naar aspecten van de verkeersveiligheid. De Econic kent een lage-vloerconcept en heeft daarmee een gemakkelijke instap. De grote panoramische beglazing en pneumatische vouwdeur zorgen voor een beter zicht rondom het voertuig. Met name fietsers en voetgangers worden gemakkelijker gesignaleerd. Bovendien is de Econic uitgerust met alle verplichte spiegels. Buiten de standaard spiegels zijn er links en rechts dode hoekspiegels en is er een voorzichtspiegel en trottoirspiegel. Chauffeurservaringen zijn positief en gedurende de pilot is er weinig schade met het voertuig gereden. Los van het voertuig, is bekend dat de meeste ongevallen met bedrijfswagens zich tussen 07.00 en 19.00 uur voordoen. En dat is een aanvullend argument om vervoer waar mogelijk te verplaatsen naar dagranden.