27
oktober
2011
|
02:00
Europe/Amsterdam

Cijfers Daimler AG 3e kwartaal 2011: Daimler ook in derde kwartaal 2011 succesvol met concern-EBIT van ruim € 2,1 miljard

  • Concern-EBIT (resultaat voor interest en belastingen) komt uit op € 1.968 miljoen (2010: € 2.418 miljoen) inclusief buitengewone effecten uit het derde kwartaal

  • Concernresultaat van € 1.360 miljoen (2010: € 1.610 miljoen)

  • Omzet met € 26,4 miljard (2010: € 25,1 miljard) duidelijk hoger dan vorig jaar

  • Mercedes-Benz Cars boekt EBIT van € 1.108 miljoen (2010: € 1.299 miljoen) ondanks aanloopkosten voor nieuwe modellen

  • Daimler Trucks verhoogt EBIT naar € 555 miljoen (2010: € 496 miljoen)

  • Prognose bevestigd: voor 2011 wordt een duidelijk hogere concern-EBIT verwacht dan in 2010

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in het derde kwartaal 2011 haar succesvolle koers voortgezet. Het resultaat voor interest en belastingen bedroeg € 1.968 miljoen (2010: € 2.418 miljoen). Na correctie van buitengewone effecten kwam het EBIT met € 2.110 miljoen hoger uit dan in het derde kwartaal van 2010 (€ 2.022 miljoen).

Het concernresultaat bedroeg € 1.360 miljoen (2010: € 1.610 miljoen). Het resultaat per aandeel kwam uit op € 1,21 (2010: € 1,44).

De resultaatontwikkeling in het derde kwartaal van 2011 is in de eerste plaats een weerspiegeling van hogere voertuiguitleveringen in alle autosegmenten. Zoals reeds in het tweede kwartaal aangekondigd, waren bij Mercedes-Benz Cars veranderingen in de productmix en kosten vanwege de komende modelwisselingen van invloed op het EBIT. Alle andere divisies konden een hoger resultaat behalen.

"Daimler was ook in het derde kwartaal zeer succesvol. Alle divisies hebben zich volgens verwachting ontwikkeld", luidde het commentaar van Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur Mercedes-Benz Cars, op het resultaat. "Onze onderneming heeft het in het jubileumjaar uitstekend gedaan en beschikt over een zeer goede balans. Alle divisies volgen consequent hun doelstellingen en liggen volledig op koers. Tegelijkertijd zijn wij flexibeler dan ooit tevoren om ook op toekomstige ontwikkelingen snel te kunnen reageren", benadrukte de bestuursvoorzitter. Hij bevestigde de verwachting voor het gehele jaar 2011: "Wij gaan nog steeds uit van een concern-EBIT dat duidelijk boven het niveau van vorig jaar zal liggen."

Het concern-EBIT van het 3e kwartaal 2011 bevat kosten vanwege de afwaardering van boekwaarden van belangen in Renault en Kamaz ten bedrage van respectievelijk € 110 miljoen en € 23 miljoen. In verband met de sterke daling van de beurskoers van beide ondernemingen moest een afwaardering worden toegepast.

Concernafzet in het 3e kwartaal met 11% gestegen

In het 3e kwartaal heeft Daimler wereldwijd 525.500 personen- en bedrijfswagens afgezet en daarmee het niveau van dezelfde periode vorig jaar met 11% overtroffen.

De omzet is met 5% naar € 26,4 miljard (2010: € 25,1) duidelijk gestegen. Na correctie van wisselkoersschommelingen bedroeg de omzetstijging 8%.

De netto liquiditeit van de industriële activiteiten bedroeg per 30 september 2011 € 10,4 miljard (31 december 2010: € 11,9 miljard). Na aftrek van de uitbreiding van het belang in Tognum en de storting in ons pensioenfonds was de free cash flow uit de industriële activiteiten met € 1,5 miljard eveneens duidelijk positief.

Aan het einde van het derde kwartaal werkten bij Daimler wereldwijd 269.887 medewerk(st)ers (2010: 259.943), waarvan 167.948 in Duitsland (2010: 164.589).

Resultaten per divisie

Mercedes-Benz Cars heeft haar positieve koers voortgezet en wat de afzet betreft met 337.200 eenheden (2010: 317.500 eenheden) een nieuw record voor een derde kwartaal bereikt. Ook het merk Mercedes-Benz boekte met 315.400 voertuigen (2010: 294.400 voertuigen) in het derde kwartaal een record. De omzet steeg naar € 13,8 miljard (2010: 13,7 miljard).

De divisie kon ondanks een reeks van belastende factoren een EBIT behalen van € 1.108 miljoen (2010: € 1.299 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 8% (2010: 9,5%).

In het derde kwartaal stonden tegenover een recordafzet vooral veranderingen van de productmix en effecten uit hogere materiaalkosten, wisselkoersschommelingen, komende modelwisselingen en gestegen kosten voor research en ontwikkeling. De hoge kwaliteit van de producten leidde tot lagere garantiekosten.

Daimler Trucks bleef eveneens succesvol en kon de afzet met 22% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar verhogen naar 115.600 eenheden. De omzet steeg naar € 7,6 miljard (2010: € 6,4 miljard).

De divisie behaalde een EBIT van € 555 miljoen (2010: € 496 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 7,3% (2010: 7,7%).

De positieve resultaatontwikkeling is voornamelijk gebaseerd op een sterke afzetstijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de NAFTA-regio, Europa en Latijns-Amerika kon de afzet worden verhoogd. Hogere materiaalkosten, vooruitbetalingen voor het actuele productoffensief en de afwaardering van de boekwaarde van het belang in Kamaz drukten op het resultaat.

Mercedes-Benz Vans verhoogde de afzet met 18% naar 63.500 (2010: 53.700) bestelwagens. De omzet lag met € 2,2 miljard eveneens significant boven het niveau van vorig jaar (€ 1,9 miljard).

De divisie behaalde een operationeel resultaat van € 200 miljoen (2010: € 122 miljoen). Het omzetrendement steeg van 6,4% vorig jaar naar 9%.

Het aanhoudende marktherstel en de aanmerkelijk hogere voertuigafzet, in het bijzonder in Duitsland en de Verenigde Staten, waren de hoofdoorzaak voor de positieve resultaatontwikkeling. De uitstekende marktrespons van de nieuwe generaties van de Vito en de Viano heeft hieraan voor een belangrijk deel bijgedragen. Bovendien had een betere prijspositionering een positief effect op het resultaat. Daarentegen beïnvloedden hogere materiaalkosten het operationele resultaat van de divisie negatief.

Daimler Buses verhoogde de afzet naar 9.200 complete bussen en chassis (2010: 9.100 stuks). Hieraan heeft in het bijzonder de groei bij de verkoop van chassis bijgedragen. De omzet lag met € 1.041 miljoen (2010: € 1.007 miljoen) eveneens duidelijk boven het niveau van vorig jaar.

De divisie behaalde een EBIT van € 25 miljoen (2010: € 11 miljoen). Het omzetrendement steeg navenant van 1,1% naar 2,4%. De positieve resultaatontwikkeling is toe te schrijven aan een hogere totale afzet en positieve wisselkoerseffecten.

Daimler Financial Services boekte per ultimo derde kwartaal een contractvolume in financierings- en leasingactiviteiten van € 65,8 miljard en kwam daarmee 3% hoger uit dan het niveau van eind 2010. Na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 6%. De new business steeg ten opzichte van vorig jaar met 18% naar € 8,6 miljard.

De divisie kon met een resultaat van € 337 miljoen het resultaat van vorig jaar (€ 317 miljoen) overtreffen. Doorslaggevend voor de resultaatverbetering waren vooral kosten voor risicovoorzieningen en een hoger contractvolume. Hogere kosten voor de herinrichting van de activiteiten in Duitsland hadden daarentegen een negatieve invloed op het resultaat.

Het operationele resultaat van de divisies worden overgeheveld naar het concern-EBIT. In deze herwaardering zijn in het bijzonder het pro rata van het at-equity gewaardeerde belang in EADS en winst- en verliesposten op concernniveau ondergebracht.

Uit de winst- en verliesposten op concernniveau ontstaan in totaal kosten ten bedrage van € 250 miljoen (baten ad € 191 miljoen), die hoofdzakelijk het gevolg zijn van de afwaardering van de boekwaarde van het belang in Renault van € 110 miljoen.

In het derde kwartaal van 2011 hebben Daimler en Rolls-Royce Holdings plc goedkeuring van alle betrokken instanties gekregen voor de overname van Tognum AG. Het openbare overnamebod van Engine Holding GmbH, waarin Daimler en Rolls-Royce elk een aandeel van 50% hebben, werd in september 2011 afgerond. Tot het eind van het 3e kwartaal bezat Engine Holding ca. 98% van de aandelen Tognum AG. Deze activiteiten worden ondergebracht bij Daimler Trucks.

Vooruitblik

Op basis van de huidige prognoses verwacht Daimler in 2011 nog steeds een aanmerkelijk hogere concern-EBIT dan in 2010. De ontwikkelingen tot nu toe laten zien dat het concern goed op weg is om de rendementdoelstellingen vanaf 2013 duurzaam te behalen. De rendementdoelstellingen bedragen voor Mercedes-Benz Cars 10%, Daimler Trucks 8%, Mercedes-Benz Vans 9% en Daimler Buses 6%. De rendementdoelstelling voor het eigen kapitaal voor Financial Services bedraagt 17%. Bij deze doelstellingen wordt uitgegaan van een stabiele economische en politieke situatie en intacte automarkten.

Op grond van de planningen van de divisies wordt een verdere stijging van de concernomzet naar aanmerkelijk meer dan € 100 miljard verwacht. De groei zal naar verwachting door alle autodivisies worden gedragen.

Ook de concernafzet zal in zijn geheel duidelijk stijgen (2010: 1,9 miljoen voertuigen). Daarbij wordt verwacht, dat de afzet van alle divisies boven het niveau van vorig jaar zal uitkomen.

Mercedes-Benz Cars gaat er voor het jaar 2011 op basis van de blijvend gunstige marktperspectieven en talrijke modelwisselingen en nieuwe producten van uit dat de afzet van het merk Mercedes-Benz verder naar recordhoogte zal stijgen. Dankzij het actuele en concurrerende modelaanbod zal de divisie kunnen profiteren van de hoge vraag naar de talrijke nieuwe modellen in het C-Klasse segment en van het voortdurende marktsucces van SUV's. In september werd in de Verenigde Staten gestart met de uitlevering van de nieuwe ML-Klasse. In het vierde kwartaal volgt de roadster-variant van de Mercedes-Benz SLS AMG. In november wordt ook de nieuwe B-Klasse op de markt gebracht – het eerste model van in totaal vijf nieuwe auto's in het compacte segment.

Wat de motoren betreft worden uiterst efficiënte vier-, zes- en achtcilindermotoren en de Eco-Start-Stop technologie in meer modellen geïntroduceerd. In de nieuwe generatie van de C-Klasse is bijvoorbeeld de C 220 CDI met een verbruik van slechts 4,4 l/100 km resp. 117 gr CO2/km beschikbaar.

Voor het merk smart wordt vanwege de volledige beschikbaarheid van de nieuwe generatie van de smart fortwo een afzetniveau verwacht dat vergelijkbaar is met 2010.

Daimler Trucks verwacht voor 2011 een duidelijke afzetstijging. De inhaalslag op de Europese markt en in de NAFTA-regio draagt bij aan het krachtige herstel ten opzichte van vorig jaar. De opbouwwerkzaamheden in Japan na de natuurramp in maart van dit jaar leiden momenteel tot een verhoogde vraag naar transportmiddelen.

De zo genoemde RIC-markten (RIC staat voor Rusland, India en China) groeien gestaag. Hiervoor vergroot Daimler Trucks zijn capaciteiten: in India opent BharatBenz in april 2012 de truckfabriek, in Rusland wordt de samenwerking met Kamaz uitgebreid en in China heeft Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. (BFDA) de definitieve toestemming van de overheid gekregen voor de joint venture van Daimler en Foton.

De orderportefeuille onderstreept de verwachtingen voor het lopende jaar: de order intake was ook in het derde kwartaal met 107.200 eenheden pral gevuld. Voor het vierde kwartaal verwacht de divisie een hogere afzet dan vorig jaar.

Mercedes-Benz Vans verwacht voor 2011 vanwege het blijvende marktherstel een afzetstijging in de belangrijkste markten. In West-Europa zal de divisie haar leidende marktpositie in de segmenten van middelgrote en grote bestelwagens kunnen verdedigen en kunnen profiteren van de groeiende markt. Bovendien wordt vooral in de Verenigde Staten en in Oost-Europa een aanmerkelijke stijging van de afzet verwacht. De verhoging van de productiecapaciteit in Argentinië zal de groei in Latijns-Amerika een extra impuls geven.

Daimler Buses gaat ervan uit, de afzet van 40.000 complete bussen en chassis te kunnen overtreffen. Daarbij zal blijken dat er een structurele verschuiving plaatsvindt van complete bussen naar chassis.

Daimler Financial Services verwacht een wereldwijde stijging van new business. Voor het contractvolume wordt na correctie van wisselkoersschommelingen voor het laatste kwartaal uitgegaan van een verdere stijging. De divisie verwacht voor het gehele jaar een daling van de wereldwijde kredietrisicokosten.

In verband met de goede vraag verwacht het Daimler concern dat het personeelsbestand in 2011 in vergelijking met 2010 wereldwijd zal stijgen.