26
februari
2021
|
10:12
Europe/Amsterdam

Daimler Truck AG sluit COVID-jaar 2020 vol vertrouwen af en verwacht aanzienlijke afzetstijging in 2021.

Samenvatting

• COVID-jaar 2020 gekenmerkt door sterk dalende markten in eerste twee kwartalen; dit had effect op afzet, omzet en winst

• Marktherstel in tweede helft van het jaar; positieve orderintake wijst op groei; vergroting van marktaandelen

• Daimler Truck AG verwacht stijging van afzet, omzet en rendement in 2021

• Geplande spin-off van Daimler Truck AG bedoeld om extra ondernemingskracht vrij te maken

• Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en lid van de raad van bestuur van Daimler AG: "In de tweede helft van 2020 trok onze business weer aanzienlijk aan en we zullen dit momentum in het lopende jaar vasthouden. We streven twee strategische doelen na: enerzijds willen we ons winstpotentieel volledig benutten. We zullen dit jaar een grote stap voorwaarts zetten met een gepland rendement op de omzet van 6 tot 7%. Anderzijds willen we de transformatie van onze branche van bovenaf vormgeven. Ook hier zullen we in 2021 belangrijke mijlpalen bereiken. Op het gebied van emissievrij transport starten we de serieproductie van onze zware distributietruck Mercedes-Benz eActros. Op automatiseringsgebied testen we een volgende generatie van onze hooggeautomatiseerde prototypen op extra routes in New Mexico. En als het gaan om connectiviteit bieden we onze klanten in alle regio's nieuwe digitale services aan waarmee ze onze trucks en bussen nog efficiënter kunnen inzetten. Vooruitkijkend willen wij de onderneming zijn die als geen ander in onze branche staat voor het CO2-neutrale, veilige en efficiënte personen- en goederenvervoer van de toekomst. Onze koers is duidelijk en onze geplande onafhankelijkheid zal ons helpen in de toekomst nog snellere vooruitgang te boeken."

Voor Daimler Truck AG werd het pandemiejaar 2020, vooral in de eerste twee kwartalen, gekenmerkt door een sterke daling in belangrijke afzetmarkten waarin ook de economische gevolgen van COVID-19 voelbaar waren. Voor het hele jaar betekende deze ontwikkeling een daling in zowel de Noord-Amerikaanse markt als de regio EU30 met circa 30%. In het tweede kwartaal, dat het zwaarst werd getroffen door COVID-19, daalden in april en mei de truckmarkten in Noord-Amerika en Europa zelfs met meer dan de helft ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling had uiteraard een impact op de afzet, omzet en winst van de onderneming. Met circa 378.500 afgeleverde trucks en bussen lag de afzet van Daimler Trucks & Buses in 2020 ongeveer een derde onder het niveau van vorig jaar (2019: 521.100). Als gevolg van deze aanzienlijke afzetdaling noteerde de onderneming een omzetdaling tot circa € 35 miljard in 2020 (2019: € 44 miljard). De aangepaste EBIT (winst voor rente en belastingen) bedroeg € 678 miljoen (2019: € 2.672 miljoen) en het aangepaste rendement op de omzet (RoS, Return on Sales) bedroeg 2,0% in 2020 (2019: 6,0%). De kasstroom voor rente en belastingen (CFBIT) kwam uit op € 2.513 miljoen (2019: € 2.654 miljoen).

In 2020 bedroegen de R&D-uitgaven van Daimler Trucks & Buses € 1,5 miljard (2019: € 1,7 miljard). Ondanks pandemie-gerelateerde verlagingen van het ontwikkelingsbudget speelden de thema's autonoom rijden, elektromobiliteit – onder meer voor de Mercedes-Benz eActros – en connectiviteit een belangrijke rol. Andere aandachtspunten waren nieuwe generaties van bestaande producten, brandstofefficiëntie en emissiereductie, evenals op maat gemaakte producten en technologieën voor belangrijke groeimarkten.

Gelukkig was er in het vierde kwartaal een merkbaar herstel in de belangrijkste markten en regio's, met name Noord-Amerika en de EU30. Daimler Trucks verkocht in het vierde kwartaal van 2020 in totaal circa 121.000 voertuigen – tegenover slechts circa 61.000 voertuigen in het tweede kwartaal, dat het zwaarst werd getroffen door de pandemie. In deze context kan de orderintake, die voor Daimler Trucks & Buses over het gehele jaar 2020 weer praktisch het niveau van het voorgaande jaar bereikte, worden gezien als een verder positief signaal voor een terugkeer naar het normale. Met een orderintake van circa 175.000 voertuigen was het vierde kwartaal van 2020 ook een van de sterkste kwartalen voor orders in de geschiedenis van de onderneming. Ondanks de moeilijke randvoorwaarden in 2020 scoort Daimler Trucks als een van de grootste bedrijfswagenfabrikanten ter wereld hoog met de kwaliteit van zijn producten en services, en kon het zijn marktleiderschap in bijna alle kernmarkten verder uitbouwen.

Positieve vooruitzichten voor 2021: marktherstel zou moeten leiden tot meer afzet, omzet en rendement

Voor 2021 gaat Daimler Truck AG ervan uit dat de wereldeconomie zich sterk zal herstellen na de diepe recessie vorig jaar. Deze economische opleving zou ook moeten leiden tot een aantrekkende vraag in de belangrijkste truckmarkten. In de regio's Noord-Amerika en EU30 verwacht de onderneming dan ook een aanzienlijke stijging van de vraag naar zware trucks. In de Braziliaanse markt verwacht Daimler Trucks een lichte stijging. In Japan zal het marktvolume naar verwachting rond het niveau van vorig jaar liggen. Daimler Trucks & Buses gaat ervan uit dat het zal kunnen profiteren van deze marktontwikkeling en verwacht een aanzienlijke afzetstijging voor het boekjaar 2021. De onderneming verwacht ook dat de omzet in het boekjaar 2021 aanzienlijk boven het niveau van het voorgaande jaar zal liggen. Qua aangepast rendement op de omzet (RoS, Return on Sales) mikt Daimler Trucks op een forse stijging naar 6 tot 7%.

Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en lid van de raad van bestuur van Daimler AG: "In de tweede helft van 2020 trok onze business weer aanzienlijk aan en we zullen dit momentum in het lopende jaar vasthouden. We streven twee strategische doelen na: enerzijds willen we ons winstpotentieel volledig benutten. We zullen dit jaar een grote stap voorwaarts zetten met een gepland rendement op de omzet van 6 tot 7%. Anderzijds willen we de transformatie van onze branche van bovenaf vormgeven. Ook hier zullen we in 2021 belangrijke mijlpalen bereiken. Op het gebied van emissievrij transport starten we de serieproductie van onze zware distributietruck Mercedes-Benz eActros. Op automatiseringsgebied testen we een volgende generatie van onze hooggeautomatiseerde prototypen op extra routes in New Mexico. En als het om connectiviteit gaat bieden we onze klanten in alle regio's nieuwe digitale services aan waarmee ze onze trucks en bussen nog efficiënter kunnen inzetten. Vooruitkijkend willen wij de onderneming zijn die als geen ander in onze branche staat voor het CO2-neutrale, veilige en efficiënte personen- en goederenvervoer van de toekomst. Onze koers is duidelijk en onze geplande onafhankelijkheid zal ons helpen in de toekomst nog snellere vooruitgang te boeken."

Geplande spin-off van Daimler Truck AG bedoeld om extra ondernemingskracht vrij te maken

Met de geplande verzelfstandiging wil Daimler Truck AG meetbare meerwaarde creëren voor zijn aandeelhouders door zijn strategische plannen op een meer flexibele manier uit te voeren, zijn winstgevendheid te verhogen en de ontwikkeling van CO2-neutrale aandrijftechnologieën voor trucks en bussen te versnellen. Daimler Truck AG reageerde met grote inzet en enorme ervaring op de gevolgen van de COVID-19-pandemie en nam tijdens de crisis de juiste beslissingen. De maatregelen die zijn genomen om kosten en capaciteit aan te passen, waaronder het gebruik van werktijdverkorting in Duitsland, hebben geleid tot een verlaging van de kosten op alle functionele kostengebieden. Een aanzienlijke verlaging van de vaste kosten, die kon worden bereikt door een gedisciplineerd beheer van de middelen en de geleidelijke implementatie van herstructureringsmaatregelen, had een bijzonder gunstig effect.

Het businessmodel van Daimler Truck AG is succesvol en heeft een solide financiële basis. De onderneming heeft bewezen de in de branche gebruikelijke marktcycli te kunnen managen en zal in de toekomst nog intensiever werken aan een efficiënt cashflowmanagement. Tegelijkertijd heeft Daimler Truck AG duidelijke strategieën bepaald om de financiële positie verder te verbeteren. De aantrekkingskracht van sterke en wereldwijd actieve merken, gecombineerd met de schaalvoordelen van een wereldwijde platformstrategie en een leidende rol in CO2-neutraal, veilig en efficiënt transport, helpt daarbij. Tegelijkertijd werkt Daimler Truck AG aan een verdere verbetering van de eigen kostenpositie – met focus op Mercedes-Benz Trucks in Europa. Initiatieven om de efficiëntie te verhogen zijn hier in 2019 al gestart en worden consequent geïmplementeerd – sinds oktober 2020 door het zogeheten Transformation Office. Het doel is tevens om enerzijds de wereldwijde marktpositie verder uit te bouwen door de productportfolio verder te versterken en om anderzijds de transformatie van de branche te bevorderen met innovatieve partnerships.

Wereldwijde partnerships: samen de transformatie vormgeven

De transformatie van de bedrijfswagenbranche, die in belangrijke mate werd geïnitieerd door Daimler Truck AG, vereist veel middelen. Tegen deze achtergrond gaat de onderneming bewust strategisch zinvolle samenwerkingsverbanden aan. Vooral bij nieuwe en investeringsintensieve technologieën kan samen met geschikte partners sneller meer bereikt worden. De geplande samenwerking met Volvo Group op het gebied van brandstofcellen is een belangrijk voorbeeld. Het doel is de serierijpe ontwikkeling, productie en verkoop van brandstofcelsystemen. De focus ligt op toepassing in zware trucks, maar de systemen zullen ook voor andere toepassingen worden aangeboden. Het is de bedoeling dat Volvo Group 50% van de aandelen in de bestaande onderneming Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG verwerft voor een bedrag van circa € 0,6 miljard, op contante en schuldenvrije basis. Daimler Truck AG en Volvo Group zullen dus een gelijk aandeel hebben in de brandstofcel-joint venture. De ondernemingen blijven concurrenten op alle andere bedrijfsonderdelen, zoals voertuigtechnologie of voertuigintegratie van brandstofcellen. De strategische samenwerking met het Amerikaanse Proterra Inc., een toonaangevende fabrikant van elektrobussen en bedrijfswagenaccu's in de VS, zal ook helpen om de elektrificatie van bedrijfswagens vooruit te helpen.

Op het gebied van autonoom rijden (SAE Level 4) zet Daimler Trucks met zijn dochteronderneming Torc Robotics de gezamenlijke activiteiten voort. Met Torc 2021 zal Daimler Trucks het testen op de weg van autonoom rijdende SAE Level 4-trucks intensiveren, de volgende generatie prototypen introduceren in tess op bestaande en nieuwe routes alsmede een extra controle- en testcentrum openen in New Mexico. Torc Robotics maakt gebruik van de cloudoplossingen van Amazon Web Services (AWS) om autonoom rijdende SAE Level 4-trucks te testen. De AWS-systemen bieden de nodige schaalbaarheid en snelheid voor een veilige en stabiele verzending, opslag en berekening van alle data die tijdens de rit worden verzameld. Daimler Trucks en Torc zijn in het verslagjaar opnieuw een belangrijke samenwerking aangegaan met Luminar Technologies, Inc., een toonaangevende leverancier van LiDAR-hardware- en softwaretechnologie. De experts van Daimler Trucks, zijn Amerikaanse dochteronderneming Daimler Trucks North America (DTNA) en Torc werken nauw samen met de specialisten van Luminar om de LiDAR -technologie verder te ontwikkelen voor de overeenkomstig hoge snelheden op Amerikaanse snelwegen. Om het partnership te versterken, heeft Daimler Trucks een minderheidsbelang in Luminar verworven.

Tegelijkertijd is de divisie Daimler Trucks onlangs versterkt met een omvangrijk, wereldwijd georiënteerd strategisch partnership met Waymo. Als opmaat voor de samenwerking wordt de Waymo-technologie gecombineerd met een speciaal voor dit doel ontwikkelde variant van de truck Freightliner Cascadia van DTNA. Met SAE Level 4-trucks willen Waymo en Daimler Trucks de verkeersveiligheid en productiviteit voor fleetklanten verbeteren. De Freightliner Cascadia uitgerust met de Waymo Driver zal in de komende jaren in de VS leverbaar zijn.

Wereldwijde samenwerking op het gebied van middelzware motoren

Daimler Truck AG en Cummins Inc. plannen een wereldwijde samenwerking op het gebied van motoren voor middelzware trucks. Dat maakten de twee ondernemingen een paar dagen geleden bekend. Als onderdeel van het geplande strategische partnership zal Cummins vanaf de tweede helft van het decennium investeren in de doorontwikkeling van het platform voor middelzware motoren en de wereldwijde productie en levering van deze motoren.

Cummins Inc. zal een motorenfabriek bouwen op het terrein van de Mercedes-Benz fabriek in Mannheim ten behoeve van de productie van middelzware Euro VII-motoren voor Mercedes-Benz en de eigen verkoop. Dit resulteert in de schaalvoordelen die nodig zijn om een dergelijke motorserie in de toekomst rendabel te produceren. Cummins zal zijn bestaande vestigingen en sterke productie- en supply chain-netwerk in alle andere regio's benutten voor de overige merken van Daimler Trucks, inclusief de merken van DTNA.

In de toekomst zal Daimler Truck AG zich richten op de doorontwikkeling van alternatieve aandrijftechnologieën en componenten voor de aandrijflijn van zware trucks (Heavy Duty Engine Platform HDEP). Om deze reden wordt er niet verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van de eigen Medium Duty Engine Generation (MDEG), die wordt gebruikt in lichte en middelzware trucks, stads- en streekbussen, maar ook door derde partijen. De MDEG-productie van Daimler Truck AG wordt met de opstart van de Cummins-motoren geleidelijk afgebouwd. Daarnaast zullen de partners een bredere wereldwijde strategische samenwerking evalueren.

Elektrificatie van truckportfolio met accu en brandstofcel

In september 2020 vierde Daimler Trucks de wereldpremière van de brandstofcel-concepttruck Mercedes-Benz GenH2 Truck. Het voertuig is met vloeibare waterstof ontworpen voor het flexibele en veeleisende langeafstandstransport. De eerste prototypen zullen dit jaar de weg op gaan, klantentests zijn gepland voor 2023 en de eerste in serie gebouwde GenH2-trucks kunnen vanaf 2027 worden verwacht.

Eveneens in september 2020 gaf Daimler Trucks voor het eerst een preview van een puur accu-elektrische langeafstandstruck: de Mercedes-Benz eActros LongHaul. Deze moet op een energie-efficiënte manier regelmatige ritten op planbare routes afleggen. Daimler Trucks verwacht dat de eActros LongHaul in 2024 klaar is voor serieproductie. Dit jaar start de onderneming met de serieproductie van de accu-elektrische Mercedes-Benz eActros voor zwaar distributietransport. De start van de serieproductie van de lagevloertruck Mercedes-Benz eEconic, die is gebaseerd op de eActros, staat gepland voor 2022. De divisie Daimler Trucks implementeert ook consequent zijn elektrificatiestrategie in de merken Freightliner en FUSO – wereldwijd hebben bedrijfswagens van Daimler Truck AG al meer dan 10 miljoen kilometer lokaal CO2-neutraal afgelegd.

Daimler Trucks zal zijn elektrische voertuigen inbedden in een holistisch ecosysteem dat ook advies omvat over alles wat met e-mobiliteit te maken heeft. Dit omvat routeanalyses, onderzoek naar mogelijke subsidies, ondersteuning bij operationele fleetintegratie en de ontwikkeling van geschikte laadinfrastructuuroplossingen.

Uitbreiding van marktposities in belangrijke markten

Naast de verdere ontwikkeling van Daimler Truck AG en zijn producten in de richting van CO2-neutraal en autonoom transport van de toekomst, is een ander strategisch doel om de marktposities in belangrijke verkoopregio's over de hele wereld uit te breiden teneinde de performance en winstgevendheid van de onderneming continu te verbeteren. Het is bijvoorbeeld belangrijk om meer dan voorheen te profiteren van het groeipotentieel in 's werelds grootste markt voor bedrijfswagens, China. Daartoe werkt de divisie Daimler Trucks samen met zijn Chinese partner Beiqi Foton Motor Co., Ltd. De gezamenlijke joint venture Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) zal in de toekomst zware Mercedes-Benz trekker-opleggercombinaties voor China produceren, afgestemd op de behoeften van Chinese klanten. De afzet van Auman-trucks, die Daimler Trucks in China eveneens produceert in de joint venture BFDA, steeg tot 126.400 voertuigen in 2020 (2019: 86.200) dankzij de sterke toename van de vraag in de Chinese bedrijfswagenmarkt, ruim boven het cijfer van vorig jaar.

In 2020 presenteerde Daimler Trucks North America (DTNA) de volledig nieuwe truck Western Star 49X in de belangrijke Noord-Amerikaanse markt. De iconische US-truck met zijn markante frontdesign en karakteristieke chroomlook wordt in Noord-Amerika vooral gebruikt als speciaal voertuig en bouwvoertuig in het zogeheten 'vocational segment' (beroepssegment) voor speciale werkgebieden. Terwijl DTNA de onbetwiste marktleider in langeafstandstransport is, beschouwt de Noord-Amerikaanse dochteronderneming van Daimler Trucks het 'vocational segment' als een segment dat verdere groeimogelijkheden biedt. Om dit groeisegment consequent te ontwikkelen, heeft DTNA de nieuwe Western Star 49X helemaal opnieuw ontworpen om te voldoen aan de behoeften van klanten aan meer robuustheid, veiligheid en een laag gewicht.

Daimler Truck AG zette in het verslagjaar een verdere stap in de uitbreiding van zijn marktposities met de reorganisatie van de zogeheten regionale centra. Deze regionale centra verspreid over de hele wereld dragen tot nu toe circa 10% bij aan de totale afzet van Daimler Trucks & Buses; de onderneming ziet nog meer potentieel voor winstgevende groei in de toekomst. Om dit potentieel te realiseren, wordt het regionale management versterkt en krijgt het volledige verantwoordelijkheid voor de regionale business. Tegelijkertijd heeft Daimler Truck AG in het kader van deze reorganisatie zo'n dertig markten over de hele wereld geïdentificeerd waarop toekomstige investeringen zullen worden geconcentreerd omdat daar een sterke groei en/of een hoge winstgevendheid kan worden verwacht.