26
juli
2018
|
10:48
Europe/Amsterdam

Daimler zet groei voort met afzetstijging in tweede kwartaal

  • Concernafzet gestegen tot 833.000 eenheden (+1%)

  • Omzet € 40,8 miljard (2017: € 41,2 miljard)

  • Concern-EBIT van € 2,6 miljard (2017: € 3,7 miljard)

  • Concernresultaat € 1,8 miljard (2017: € 2,5 miljard)

  • Free Cash Flow uit industriële activiteiten in het eerste halfjaar€ 1,8 miljard (2017: € 3,0 miljard)

  • Voor boekjaar 2018 lichte stijging van afzet en omzet, concern-EBIT licht onder het niveau van vorig jaar verwacht

  • Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars: "Met talrijke nieuwe modellen en technologieën willen we onze positie verder verstevigen en uitbouwen. Daarbij richten we ons niet alleen met onze CASE-strategie op innovatieve technologieën, maar transformeren met het 'Projekt Zukunft' onze onderneming tegelijkertijd voor een duurzaam succesvolle toekomst. Daimler formeert zich dus technologisch, cultureel en ook structureel op de best mogelijke manier voor de toekomst."

  • Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: "Ons resultaat en de goede liquiditeits- en financiële situatie maken het nog steeds mogelijk om te investeren in de toekomst en in nieuwe technologieën. Bovendien hebben we optimaal gebruik gemaakt van de gunstige omstandigheden in een volatiele omgeving en met de voortijdige vernieuwing van de bestaande kredietlijn tegen aantrekkelijke condities voor een liquiditeitsbuffer op lange de termijn gezorgd."

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft zijn groei in het tweede kwartaal van 2018 voortgezet en de concernafzet in vergelijking met het verslagkwartaal in het voorgaande jaar opnieuw vergroot. In totaal heeft Daimler van april tot en met juni wereldwijd met 833.000 personen- en bedrijfswagens 1% meer afgezet dan in het voorgaande jaar (2017: 822.500). Daartoe hebben vooral Mercedes-Benz Vans met een nieuw record voor een tweede kwartaal van 110.900 verkochte eenheden en Daimler Trucks bijgedragen. De concernomzet bedroeg in het verslagkwartaal € 40,8 miljard (2017: € 41,2 miljard). Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten nam de omzet met 2% toe.

Het Daimler-concern realiseerde in het tweede kwartaal van 2018 een EBIT van € 2.640 miljoen en lag daarmee duidelijk onder het niveau van vorig jaar van € 3.747 miljoen. Het concernresultaat lag met € 1.825 miljoen duidelijk onder het resultaat van het verslagkwartaal in het voorgaande jaar van € 2.512 miljoen. De bijdrage van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat bedroeg € 1.726 miljoen (2017: € 2.444 miljoen), wat neerkwam op een daling van het resultaat per aandeel tot € 1,61 (2017: € 2,28).

De divisie Mercedes-Benz Cars slaagde er vanwege een tijdelijk zwakkere prijsrealisatie inclusief importheffingen niet in, het resultaat van het voorgaande jaar te realiseren. Het resultaat van Daimler Trucks lag op het niveau van het voorgaande jaar. Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses realiseerden een EBIT dat duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar lag. Bij Daimler Financial Services voerde de schikking omtrent de beëindiging van de Toll Collect-arbitragezaak tot een wezenlijke belasting van het resultaat. Wisselkoerseffecten hadden per saldo een negatieve uitwerking op het operationeel resultaat. De consolidatie van de divisieresultaten op de concern-EBIT leidde in het tweede kwartaal van 2018 tot een resultaat dat boven de waarde van het verslagkwartaal in het voorgaande jaar ligt.

"De automobielindustrie, en daarmee wij ook, heeft een veelheid aan uitdagingen te verwerken. Daarom is het belangrijk dat wij consequent onze strategie voortzetten", zei Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars. "Met talrijke nieuwe modellen en technologieën willen we onze positie verder verstevigen en uitbouwen. Daarbij richten we ons niet alleen met onze CASE-strategie op innovatieve technologieën, maar transformeren met het 'Projekt Zukunft' onze onderneming tegelijkertijd voor een duurzaam succesvolle toekomst. Daimler formeert zich dus technologisch, cultureel en ook structureel op de best mogelijke manier voor de toekomst."

Free Cash Flow en liquiditeit

De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten bedroeg in het eerste halfjaar van 2018 € 1,8 miljard (2017: € 3,0 miljard). Deze daling was vooral te wijten aan de ontwikkeling van het working capital en het algemene verloop van de bedrijfsactiviteiten.

Sinds 31 december 2017 daalde de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten met € 2,1 miljard tot € 14,5 miljard. De dividenduitkering aan de aandeelhouders van Daimler AG leidde tot een daling van de netto-liquiditeit, die slechts ten dele kon worden gecompenseerd door de positieve Free Cash Flow en positieve wisselkoerseffecten.

"Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door verschillende externe factoren die een beduidende invloed op ons resultaat hadden", zei Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. "Ondanks deze invloeden konden we een EBIT van € 2,6 miljard realiseren. Dit resultaat en de goede liquiditeits- en financiële situatie maken het nog steeds mogelijk om te investeren in de toekomst en in nieuwe technologieën. Bovendien hebben we optimaal gebruik gemaakt van de gunstige omstandigheden in een volatiele omgeving en met de voortijdige vernieuwing van de bestaande kredietlijn tegen aantrekkelijke condities voor een liquiditeitsbuffer op de lange termijn gezorgd."

Het Daimler-concern heeft zich in het eerste halfjaar van 2018 opnieuw tegen aantrekkelijke condities op de internationale geld- en kapitaalmarkten geherfinancierd. In het eerste halfjaar van 2018 ontving Daimler uit de emissie van leningen liquide middelen ter grootte van € 13,6 miljard (2017: € 10,7 miljard). Vanwege de aflossing van leningen werd € 8,0 miljard (2017: € 7,5 miljard) onttrokken. Een wezenlijk deel van het emissievolume werd geplaatst als zogeheten benchmark-leningen (leningen met een groot nominaal volume). In het tweede kwartaal van 2018 werd met name gebruik gemaakt van de gunstige voorwaarden voor benchmark-emissies in Europa en de Verenigde Staten. Begin mei plaatste Daimler Finance North America LLC op de Amerikaanse kapitaalmarkt leningen met looptijden van twee, drie, vijf en bijna tien jaar met een totaal volume van 4,0 miljard US-dollar. Bovendien bracht Daimler AG op de Europese kapitaalmarkt een lening in twee tranches uit, waarbij een volume van € 2,25 miljard werd geplaatst.

In juli 2018 heeft Daimler met een consortium van internationale banken onderhandelingen over een nieuwe kredietlijn met een volume van € 11 miljard succesvol afgerond. Met een looptijd van vijf jaar biedt deze kredietlijn Daimler extra financiële flexibiliteit tot het jaar 2023. Wanneer de overeengekomen opties voor verlenging worden gelicht, wordt de looptijd verlengd tot in het jaar 2025. Daimler heeft niet de intentie om een beroep te doen op de kredietlijn.

Medewerkers

Aan het einde van het verslagkwartaal waren er in het Daimler-concern wereldwijd 300.777 medewerkers actief (ultimo 2017: 289.321, Q2/2017: 290.867). Daarvan waren er 177.082 (ultimo 2017: 172.089) werkzaam in Duitsland en 25.959 (ultimo 2017: 23.513) in de Verenigde Staten. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren eind juni 4.332 (ultimo 2017: 4.099) medewerkers actief.