18
juli
2005
|
02:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler presenteert nieuw kwaliteits- en efficiencyprogramma 'Global Excellence' voor bedrijfswagens

  • Programma 'Global Excellence' met vier speerpunten

  • Ondersteuning van de wereldwijde bedrijfswagenverkoop

  • SCR-Katalysator (BlueTec) met bijzonder efficiënte filterwerking

  • 80% minder uitstoot in vergelijking met Euro 3

DaimlerChrysler heeft voor de divisie bedrijfswagens ter ondersteuning en de verdere optimalisering van de bestaande succesvolle strategie, het programma 'Global Excellence' ontwikkeld. Het is gebaseerd op doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn, die in het bijzonder gericht zijn op het nog verder verhogen van kwaliteit en efficiency. Tevens wil de organisatie profiteren van de voordelen van grote volumes. 'Global Excellence' bestaat uit vier initiatieven: de verbetering van het businessmodel, het realiseren van schaal- en synergie-effecten, een verdere groei op de wereldwijde bedrijfswagenmarkten, alsmede de ontwikkeling van toekomstige productgeneraties.

Het eerste initiatief, de verbetering van het businessmodel, is bedoeld om de divisie bedrijfswagens in de toekomst minder afhankelijk te maken van de cycli die kenmerkend zijn voor de branche. Hierdoor kan de winstgevendheid van de bedrijfswagendivisie op de lange termijn worden veiliggesteld.

De divisie bedrijfswagens behaalde in 2004 een recordafzet en verkocht wereldwijd meer dan 712.000 trucks, bestelwagens en bussen (+ 42% in vergelijking met 2003). Wanneer de in maart 2004 geconsolideerde divisie Mitsubishi Fuso buiten beschouwing wordt gelaten, werden 594.000 bedrijfswagens verkocht (+ 19%). Dit positieve resultaat werd bevorderd door de conjunctuur en een stevige wind mee vanuit de globale markten. In 2004 werden door Mercedes-Benz wereldwijd meer zware trucks geproduceerd dan ooit tevoren. In het eerste kwartaal van 2005 zette het succes voort. De afzet kon ten opzichte van het eerste kwartaal 2004 met 43% naar 179.500 voertuigen worden verhoogd; de omzet steeg met 32% naar € 8,5 miljard (2004: 6,6 miljard).

De bedrijfswagenverkoop is echter onderworpen aan een aantal invloeds factoren vanwege het specifieke gebruik van de voertuigen in de industriële sector, de levenscyclus van grote wagenparken, wisselkoersen, de wereldwijde conjunctuur en uitlaatgaswetten. Andreas Renschler, binnen de raad van bestuur van DaimlerChrysler AG verantwoordelijk voor de divisie bedrijfswagens: "Onze doelstelling is, om in de toekomst onder alle marktomstandigheden duurzame winstgevendheid veilig te stellen. Daarom ligt één van onze accenten op het initiatief 'verbetering van het businessmodel'."

Het accent van het tweede initiatief van 'Global Excellence' ligt op het consequent terugbrengen van variabele en vaste kosten, de verbetering van de mondiale samenwerking en een verdere flexibilisering van de productieprocessen in de fabrieken. Als grootste bedrijfswagenfabrikant ter wereld met ca. 115.000 medewerkers op 60 vestigingsplaatsen werkt DaimlerChrysler in toenemende mate aan het creëren van meer schaal- en synergie-effecten. Dit wordt gedaan door de afzonderlijke afdelingen nog meer met elkaar te combineren en de productie volgens een intelligente strategie aan te sturen, waarbij onderdelen gemeenschappelijk worden ingezet. Zo is het de bedoeling dat, naast de gezamenlijke motorenfamilie voor toekomstige generaties zware trucks ('Heavy-Duty Engine Platform'), ook een gemeenschappelijke elektronicastructuur en uniforme as-componenten worden toegepast.

In het kader van het derde initiatief, de strategie voor wereldwijde groei, is het de bedoeling dat ook het Japanse bedrijfsonderdeel Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), als wezenlijk onderdeel van de activiteiten in Azië, nog nadrukkelijker in de divisie bedrijfswagens wordt geïntegreerd. Er waren na het verwerven van het meerderheidsbelang door DaimlerChrysler een reeks van kwaliteitsproblemen bij MFTBC-voertuigen geconstateerd, waarvan de oorsprong tot in de zeventiger jaren terug te voeren was. De hieruit voortvloeiende afzetdalingen op de Japanse markt werden in 2004 door een sterke groei in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Europa gecompenseerd. De problemen uit de tijd vóór de deelneming van DaimlerChrysler in MFTBC zijn intussen verholpen.

Eind juni heeft Harald Bölstler de leiding bij Mitsubishi Fuso van Wilfried Porth overgenomen. Andreas Renschler: "Daarmee begint een nieuw tijdperk, waarin Mitsubishi Fuso verder in de divisie bedrijfswagens van DaimlerChrysler wordt geïntegreerd. Na een zeer succesvolle eerste fase van het kwaliteitsoffensief onder Wilfried Porth volgt nu de tweede fase waarin de toekomst gestalte wordt gegeven onder Harald Bölstler. Mitsubishi Fuso is en blijft daarmee de belangrijkste pijler van onze Azië-strategie."

Innovatie en productontwikkeling van onze toekomstige bedrijfswagengeneraties zijn het strategische doel van het vierde initiatief onder de paraplu van 'Global Excellence'. Hiermee versterkt DaimlerChrysler bedrijfswagens zijn leiderschap op het gebied van veiligheidsconcepten en nieuwe technologieën. In het kader van de visie 'Rijden zonder ongelukken' werkt de onderneming al meer dan 25 jaar aan nieuwe trainingsmethodes voor bestuurders van bedrijfswagens. DaimlerChrysler is traditioneel toonaangevend op het gebied van actieve veiligheidssystemen. Zo werd in het voorjaar van 2004 de Telligent-afstands-regeling op de markt gebracht, een preventief radar systeem dat in hoge mate kan bijdragen om kop-/staartbotsingen te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen.

Nog een aandachtspunt van de bedrijfswagenfabrikant is de ontwikkeling van nieuwe technieken voor alternatieve aandrijvingen zoals de aardgas- hybride of brandstofceltechnologie voor trucks, bussen en bestelwagens.Actuele voorbeelden daarvan zijn: De Orin VII HybriDrive, een bus met lage instap die in 2003 en 2004 winnaar werd van aanbestedingen door het gemeentelijk vervoerbedrijf van New York voor 325 bussen, of de proef met waterstofbussen bij het GVB in Amsterdam. De firma ReinUnie uit Velsen doet samen met de gemeente Haarlem al geruime tijd een proef om de reinigingsvoertuigen op aardgas te laten rijden.

Sinds februari 2005 worden de Mercedes-Benz bedrijfswagens met de nieuwe dieseltechnologie BlueTec zeer succesvol op de markt gebracht. De voertuigen voldoen nu al aan de emissienormen Euro 4 voor 2006 en aan de Euro 5-richtlijnen die pas vanaf het najaar van 2009 van kracht zullen worden. Tot nu toe werden ruim 5000 voertuigen met BlueTec verkocht. In vergelijking met Euro 3 leveren de nieuwe BlueTec-aandrijvingen - wat de deeltjes in de uitstoot betreft - een filterrendement van 80% op. Ook een reductie van 60% bij de kleinste deeltjes ( stikstofoxide) wordt door de combinatie van de SCR-Katalysator met moderne motorentechniek en filterwerking gerealiseerd. DaimlerChrysler werkt momenteel hard aan oplossingen om het bestaande bedrijfswagenpark achteraf van een roetdeeltjesfilter te voorzien.