27
augustus
2007
|
02:00
Europe/Amsterdam

Gemeente Amsterdam kiest voor Euro4 Sprinters

Westpoort is een groeiend haven- en industriegebied in Amsterdam. Binnen dit gebied draagt de afdeling Westpoortbeheer van de Gemeente Amsterdam zorg voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimten. Hieronder vallen onder meer bestrating, gladheidbestrijding en het ophalen van vuilnis. Voor het transport wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke voertuigen, waaraan ook Mercedes-Benz een belangrijk bijdrage levert. De nieuw aangekochte Sprinters worden ingezet ter ondersteuning van deze werkzaamheden. 

Westpoort is een groeiend haven- en industriegebied in Amsterdam met ongeveer 1.500, veelal kleinere, bedrijven. Het is geen stadsdeel, maar valt wel onder de verantwoordelijkheid van het Amsterdams College van B&W. Een aantal gemeentelijke diensten zorgt ervoor dat het gebied veilig, bereikbaar en schoon is. Eén daarvan is Westpoortbeheer. Naast beheer en onderhoud van de openbare ruimte voert Westpoortbeheer ook een aantal grootstedelijke taken uit, zoals gladheidbestrijding op het hoofdwegennet van Amsterdam.

Milieubewust Amsterdam
Amsterdam werkt al jaren aan een duurzame en leefbare stad. Daarom werden vorig jaar ook al Mercedes-Benz Sprinters aangekocht, want ook voor het transport wordt namelijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt van voertuigen die aan de gestelde milieunormen voldoen. De Mercedes-Benz Sprinter met standaard Euro 4-dieselpartikelfilter viel als eerste goed geteste auto binnen deze categorie. Daarnaast was men ook zeer te spreken over de veelzijdige inzetbaarheid en het comfort voor de chauffeur.

Klantwensen als uitgangspunt
De afdeling Westpoortbeheer heeft een wagenpark met vijftien eenheden. Ongeveer éénderde bestaat uit Mercedes-Benz voertuigen. Niet alleen is men enthousiast over de kwaliteit van de voertuigen, ook de goede relatie met de dealer Stern Auto speelt mee. Toen de behoefte ontstond om nieuwe voertuigen aan te schaffen, was de keuze dan ook snel gemaakt. De standaard Mercedes-Benz Sprinter voldoet prima aan de verwachtingen van Westpoortbeheer en in samenspraak met de Mercedes-Benz dealer zijn de bestelwagens nog verder aangepast voor de specifieke inzet.

Multifunctionele Sprinters
De drie Sprinters, type 515 CDI, worden namelijk voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo worden twee ervan het grootste deel van het jaar ingezet als veegvuil kippers, maar in de winter als bestrijders van gladheid. In tijden van gladde wegen worden de wagens voorzien van een sneeuwschuiver en een strooier. De derde Sprinter wordt ingezet bij bestrating en is voorzien van een vaste hydraulische kraan.

Toekomst
De tevredenheid van de klant over het merk en de dealer spreekt ook uit het feit dat zij reeds een Mercedes-Benz Axor 1824 KO vrachtwagen hebben besteld die medio 2008 dienst zal gaan doen als veegmachine.