13
december
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz nauw verbonden aan project Truck van de Toekomst

Komend jaar wordt het proeftuinproject Truck van de Toekomst afgerond. Met dit subsidieprogramma tracht Mercedes-Benz zijn steentje bij te dragen aan het verduurzamen van het transport over de weg. Een centrale rol is hierin weggelegd voor de Atego BlueTec Hybride. De verrichtingen van de Atego truck wordt nauwlettend gemonitord bij zes transporteurs die zich bij dit project hebben aangesloten.

Project: Truck van de Toekomst

Het proeftuinprogramma is een initiatief van TNO en Agentschap NL en bestaat uit demonstratieprojecten en een subsidieprogramma. Het project Truck van de Toekomst maakt hier deel van uit en richt zich op het stimuleren van brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s. Dit moet ertoe leiden dat bewezen kansen en best practices een brede bekendheid krijgen onder transporteurs, verladers en overheden. Energiebesparing en CO2-reductie in de transportsector en de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele energie blijven belangrijke thema’s voor overheden en ondernemers. Het project Truck van de Toekomst wil daarom een forse impuls geven door bestaande kansen breed uit te meten en door te voeren. Deze kansen worden in de sector nog bij lange na niet volledig verzilverd vanwege de onbekendheid ervan. In de transportsector wordt nog altijd veel waarde gehecht aan bewezen technologie en staat men behoudend tegenover jonge en niet op grote schaal bewezen alternatieven. 

Mercedes-Benz als voortrekker

Beproefde prototypes in Duitsland hebben de technische haalbaarheid van de Atego Hybride op overtuigende wijze aangetoond. Kort daarna was Mercedes-Benz de eerste fabrikant die een zware hybride distributietruck in serieproductie nam. Daarmee werd ook de titel Truck of the Year 2011 in de wacht gesleept. Maar omdat er voor transporteurs slechts één waarheid geldt, de dagelijkse praktijk, hebben Mercedes-Benz en een zestal vervoerders zich aan het project Truck van de Toekomst geconfirmeerd. Dit project wordt in 2013 afgerond en via het telematicasysteem FleetBoard wordt belangrijke data verzameld. Maar nog waardevoller zijn de praktijkervaringen van Euromovers, Technische Unie, NE DistriService, Bunzl, VHC Jongens en Verhoek Europe. Mercedes-Benz CharterWay heeft voor al deze trucks een leaseconstructie samengesteld met een minimum van vijf jaar. Dus ook na 2013 zal Mercedes-Benz nauw bij deze transportbedrijven betrokken blijven. 

Atego BlueTec Hybride

De Atego BlueTec Hybride is de eerste zware hybride distributietruck die in serieproductie is genomen. De 12-tons Mercedes-Benz bakwagen met 162 kW/220 pk sterke EEV-dieselmotor en Telligent Automaat vormt de basis voor de Atego Hybride. Hieraan is een 44 kW elektromotor met hoog voltage lithium-ion accu gekoppeld. Deze is parallel geschakeld aan de dieselmotor waardoor beide krachtbronnen gelijktijdig ingeschakeld kunnen staan. Tot maximaal 60 km/h rijdt de Atego Hybride elektrisch waarbij de dieselmotor altijd stationair op de achtergrond meedraait zodat nevenaggregaten zoals stuurbekrachtiging en luchtcompressor voor het remsysteem op een reeds bewezen en betrouwbare wijze worden aangedreven. De remenergie van de distributietruck die normaal verloren gaat, wordt opgeslagen in de accu en komt daarmee weer beschikbaar bij het optrekken van de Atego ter ondersteuning van de dieselmotor. Dankzij deze efficiënte aandrijving in combinatie met een uiterst compacte met hoge energie-inhoud en een geoptimaliseerd motor start/stopsysteem, ligt de gemiddelde brandstofbesparing tussen de 10 en 15 procent. Ook de uitstoot van CO2 wordt met een evenredig percentage teruggebracht. Het hybridesysteem is geheel zelfvoorzienend en gebruikt derhalve geen externe functies zoals voor het opladen van de accu. Maximale flexibiliteit is daarmee gegarandeerd.