01
november
2017
|
10:37
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Trucks chauffeursdag voor Noy Logistics

Zaterdag 21 oktober jl. was een grote afvaardiging van Mercedes-Benz Trucks Nederland en Wensink Automotive te gast bij Noy Logistics in Heijen. Daar kregen ruim dertig chauffeurs een uitgebreide instructie rondom de nieuwe Actros. Hierdoor kunnen zij na de gefaseerde vervanging van het wagenpark probleemloos uit de voeten met de nieuwe geavanceerde technieken. Mercedes-Benz Trucks en de Wensink Automotive hechten er grote waarde aan dat daar optimaal gebruik van wordt gemaakt. In totaal zullen tot aan begin 2018 vijftig nieuwe Actros trucks door Wensink Automotive aan de logistieke dienstverlener in Heijen uitgeleverd worden.

Ochtendvullend programma

De chauffeur heeft zelfs in de modernste trucks nog altijd het grootste aandeel in het rendement ervan. Door aandacht te schenken aan een goede training trekken Mercedes-Benz Trucks en dealerorganisaties gezamenlijk op om het juiste gebruik van nieuwe technieken te garanderen. Operations Manager Sander Boumans: "De geavanceerde techniek van de huidige Actros is niet te vergelijken met die van de Actros MP2 die hier jarenlang prima dienst heeft gedaan. Om onze chauffeurs met voldoende kennis over brandstofbesparende technieken en de laatste veiligheidssystemen de weg op te laten gaan, hebben wij samen met de mensen van Mercedes-Benz Trucks Nederland deze informatieve ochtend georganiseerd." Eerst werden de chauffeurs volledig geïnstrueerd met een uitgebreide presentatie, waarna zij in kleine groepen in en om de cabine uitleg kregen van een van de vijf Mercedes-Benz afleverinstructeurs.

Branstofbesparende technieken

Tijdens de presentatie ging veel aandacht uit naar de Euro 6-normering van de Actros en de gevolgen van een te laag AdBlue niveau. Ook werd inzichtelijk gemaakt welk effect het uitstellen van het automatisch regenereren van het roetfilter heeft en welke meldingen chauffeurs kunnen verwachten. Voor deze groep chauffeurs is de anticiperende cruise control Predictive Powertrain Control (PPC) nieuw. Veel chauffeurs moeten in de praktijk wennen aan de schakelstrategie en hebben de neiging in te grijpen omdat de Actros met PPC in enkele gevallen met een laag toerental de piek van de heuvel bereikt. Toch is aangetoond dat PPC forse besparingen op het brandstofverbruik realiseert en dat daarbij eerder tijdwinst dan –verlies als gevolg optreedt. De uitleg van deze systemen helpt de rijstijl te optimaliseren.

Hoge veiligheidsstandaard

De Actros trucks die Noy Logistics de komende periode in gebruik gaat nemen, zijn alle bewust voorzien van de meest geavanceerde veiligheidsuitrusting. Gezien de grote interactie die plaatsvond, leeft het thema veiligheid ook sterk onder de chauffeurs. De remwerking van Active Brake Assist 4 (ABA4), dat zelfstandig een noodstop maakt tot volledige stilstand, werd positief ontvangen. Het systeem met de vierde generatie radartechnologie reageert niet alleen op stilstaande of langzaam rijdende voertuigen, maar ook op fietsers en voetgangers. De verschillende fases van Active Brake Assist 4, van akoestische signalen naar deelberemming tot volledige noodstop werden uitvoerig doorlopen met als doel de chauffeur vertrouwen te geven in het systeem. Tevens werd de werking van Sideguard Assist, dat voor optimale veiligheid in de dode hoek zorgt, met enkele praktijkvoorbeelden behandeld. Met dit volledig nieuwe systeem loopt Mercedes-Benz Trucks voorop in de markt. Sideguard Assist zorgt er voor dat het schadepercentage en eventuele letselschade aan de rechterzijde van het voertuig, waar circa 70% van de schadegevallen plaatsvindt, drastisch teruggebracht wordt.

Mercedes-Benz Uptime

Noy Logistics zal als een van de eerste transportbedrijven in Nederland gaan rijden met Mercedes-Benz Uptime. Gedurende de ochtend werd hier ook aandacht aan gegeven. Deze connectiviteitsservice garandeert optimale beschikbaarheid van het wagenpark door transportondernemingen, trucks en de Mercedes-Benz dealer intelligent met elkaar te verbinden. Wanneer de sensoren in de truck een afwijking signaleren, wordt de vrachtwagen afhankelijk van de ernst van de storing naar de eerste werkplaats in de omgeving gestuurd waar de benodigde onderdelen al klaar liggen. Met Mercedes-Benz Uptime kunnen pech onderweg en andere ongeplande situaties waarbij een voertuig stil komt te staan, tot een minimum beperkt worden. Bovendien kunnen werkplaatsbezoeken worden gebundeld voor meer efficiëntie. Zo komt de planning niet in het gedrang en kan een nóg hogere inzetbaarheid van de voertuigen in het wagenpark bereikt worden. "Een veelbelovend systeem," aldus chauffeur Han Nikkessen. "Ik ben zuinig op mijn truck en hou altijd op papier bij waar Wensink bij een onderhoudsbeurt naar moet kijken. Als Mercedes-Benz Upime dat nu uit zich zelf doet, is dat natuurlijk een perfecte aanvulling."

Mercedes-Benz Fleetboard

Het laatste deel van de chauffeursdag werd ingevuld door de afvaardiging van het Mercedes-Benz telematicasysteem Fleetboard. Noy Logistics vervangt de huidige boardcomputer door Fleetboard. De aanwezige chauffeurs kregen uitgebreid te horen hoe zij zich met de chauffeurskaart aanmelden, de navigatie koppelen, het berichtenverkeer met de planning regelen en de diverse transporttaken in kunnen voeren.