01
juli
2010
|
02:00
Europe/Amsterdam

Zuinigste truck ter wereld levert het bewijs in de praktijk: Mercedes-Benz gaat Fuel Duel aan bij transportondernemers!

Mercedes-Benz Nederland start in augustus onder de naam Fuel Duel een zuinigheidsoffensief bij transportondernemers. Gedurende 3 tot 4 weken zal een Actros Fuel Duel ingezet worden in het wagenpark van een deelnemende vervoerder. Mercedes-Benz gaat met de Actros de competitie op het gebied van brandstofverbruik met concurrerende merken niet uit de weg. Het telematicasysteem FleetBoard dat tegenwoordig standaard op de Actros geleverd wordt, volgt het demovoertuig nauwlettend en bevestigt de resulaten.

Brandstofkosten zeer bepalend

In de transportsector staan de marges al jaren onder druk, waardoor kostenreductie een centrale positie heeft verworven. Het inzichtelijk maken van het verbruik is voor ondernemers een eerste stap om de kosten terug te dringen. De ervaring leert dat ca. 50% van de voertuiggerelateerde kosten bestaat uit brandstofkosten. De inzet en het rijgedrag van de chauffeur zijn zwaarwegende invloedsfactoren op het verbruik van een truck. Maar ook de keuze voor het juiste voertuig en de configuratie ervan is zeer bepalend. In diverse objectieve tests heeft de Actros (320 kW / 440 pk) naast andere voordelen bewezen de zuinigste in zijn klasse te zijn. Het onafhankelijk bewezen, lage verbruik kan nog verder verbeterd worden door een juiste, volledig op de klant afgestemde configuratie. Voor het (inter)nationale vervoer heeft Mercedes-Benz voor de Actros bijvoorbeeld een speciale configuratie ontwikkeld onder de naam Fuelkiller. Deze Actros is wat betreft aandrijflijn en aerodynamica optimaal afgestemd en is gebaseerd op de ervaringen in de praktijk. Ook de Actros Fuelkiller zal worden ingezet tijdens het Mercedes-Benz Fuel Duel. Mercedes-Benz gaat de competitie met de concurrentie graag aan wanneer vervoerders de Actros Fuel Duel op de testbank leggen.

Fuel Duel

Het basisverbruik van de Actros is al bijzonder laag en heeft zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker bewezen. Veel ondernemers kozen om die reden voor de Actros. De zuinigheid van de Actros werd zelfs opgenomen in het het Guinness Book of Records. Transportondernemers met een goed inzicht in het rendement van het wagenpark (kilometer kostprijs), waaronder ook het verbruik, kunnen deelnemen aan het Fuel Duel. De Mercedes-Benz bedrijfswagendealers in Nederland beschikken allen over één of meerdere Actros Fuel Duel demovoertuigen. Deze opvallend groen zwarte Actros truck is geconfigureerd om het brandstofverbruik tot een minimum te beperken. Belangrijke aandachtspunten voor de configuratie van de Actros Fuel Duel richtten zich met name op de technische optimalisatie van de 320 kW / 440 pk sterke dieselmotor, de juiste bandenspanning, aerodynamische accenten, de rolweerstand en het gewicht. Het volautomatische transmissiesysteem Mercedes PowerShift is ook aangepast door een speciale Fleetmodus in te schakelen. Bij de aflevering van het demovoertuig in het wagenpark van de vervoerder krijgt de chauffeur een uitgebreide instructie van de dealer. De chauffeur is en blijft uiteindelijk de bepalende factor in het terugdringen van het brandstofverbruik. Mercedes-Benz hecht er dan ook veel waarde aan om de chauffeur goed te informeren over de technische mogelijkheden van het voertuig en het geven van praktische rijstijltips. Hierdoor kan het maximale uit de Actros Fuel Duel gehaald worden.

Resultaten volgen met FleetBoard

De bewijsvoering van het Fuel Duel wordt geleverd door het Mercedes-Benz telematicasysteem FleetBoard dat tegenwoordig standaard op iedere Actros geleverd wordt. FleetBoard Voertuigmanagement levert wagenparkbeheerders en transportondernemers gedetailleerde informatie over het brandstofverbruik van de Actros, de slijtage en de rijstijl van de chauffeur. Hiermee worden de cijfers gedurende de Fuel Duel inzetperiode van circa 3 tot 4 weken zwart op wit inzichtelijk gemaakt. De transportondernemer analyseert samen met de dealer deze gegevens om zo een verdere optimalisatie van inzet en voertuig mogelijk te maken. FleetBoard Voertuigmanagement analyseert ook de rijstijl van de chauffeur en het daaraan gekoppelde brandstofverbruik van de Actros. Factoren als de totale afstand, de gereden route, de snelheid, de rusttijd en het remgedrag worden hierin meegenomen. Zo kan Mercedes-Benz de chauffeur van het demovoertuig tijdens het Fuel Duel begeleiden met het realiseren van een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

Rendabele investering

De combinatie van een anticiperende rijstijl van de chauffeur en een goed geconfigureerde Actros truck levert in de praktijk zijn vruchten af. Een goede analyse van FleetBoard helpt bij de evaluatie en maakt zichtbaar waar verbeterpunten mogelijk zijn. In het Fuel Duel kan dus het bewijs worden geleverd dat de Actros vele procenten brandstofbesparing realiseert ten opzichte van andere trucks in het wagenpark. Bij een jaarkilometrage van 150.000 levert bij de huidige dieselprijs 1 % besparing al ruim € 500,- per jaar op. Dergelijke besparingen verantwoorden de actieve houding van Mercedes-Benz om de competitie met de concurrentie aan te gaan.