16
december
2021
|
13:43
Europe/Amsterdam

Daimler Truck, TRATON GROUP en Volvo Group ondertekenen joint venture-overeenkomst voor Europees laadnetwerk

De drie toonaangevende truckfabrikanten Daimler Truck, TRATON GROUP en Volvo Group hebben een bindende overeenkomst getekend om een ​​joint venture op te richten. Dit voorziet in de installatie en exploitatie van een krachtig openbaar laadnetwerk voor batterij-elektrische zware langeafstandstrucks en touringcars in Europa. Zoals reeds aangekondigd, verbinden partijen zich ertoe de noodzakelijke aanleg van een laadinfrastructuur voor het toenemende aantal klanten van elektrische voertuigen in Europa te initiëren en te versnellen. Daarmee willen ze een bijdrage leveren aan CO2-neutraal vervoer in Europa in 2050. De oprichting van de joint venture is onderworpen aan goedkeuringen van regelgevende instanties.

De geplande joint venture is in gelijke handen van de drie partijen en zal – zodra alle officiële goedkeuringsprocedures zijn voltooid – in 2022 operationeel worden. De partijen willen hiervoor in totaal 500 miljoen euro investeren. Voor zover bekend, is dit tot nu toe verreweg de grootste investering in laadinfrastructuur voor zware trucks in Europa. Het is de bedoeling om binnen vijf jaar na oprichting van de joint venture minimaal 1.700 high-performance laadpunten voor groene stroom langs en nabij snelwegen, maar ook op logistieke knooppunten en bestemmingen te installeren en te exploiteren. Aanvullende partners en overheidsfinanciering moeten helpen om het aantal laadpunten aanzienlijk te vergroten. De geplande joint venture zal onafhankelijk opereren en gevestigd zijn in Amsterdam. De joint venture kan voortbouwen op de uitgebreide ervaring en kennis van de oprichtende partners op het gebied van zwaar transport.

Met deze joint venture willen partijen de weg effenen voor verwezenlijking van de Green Deal van de Europese Unie voor CO2-neutraal goederenvervoer in 2050: enerzijds door te voorzien in de noodzakelijke infrastructuur, anderzijds door focus op groene stroom bij de laadpunten. Met hun gezamenlijke project komen Daimler Truck, TRATON GROUP en Volvo Group tegemoet aan de dringend noodzakelijke oprichting van een krachtig laadnetwerk om vervoerders te ondersteunen bij de overgang naar CO2-neutraal transport – met name in het zwaar transport. Een krachtige laadinfrastructuur voor het langeafstandsvervoer is een kostenefficiënte manier om de CO2-uitstoot in korte tijd aanzienlijk te verminderen. Dit initiatief is dan ook een belangrijke aanzet om CO2-neutraal langeafstandsvervoer met zware trucks en touringcars tot een succes te maken.

Martin Daum, CEO Daimler Truck: “Met de boodschap van vandaag geven we een sterk signaal af aan de transportbranche en de samenleving, omdat we de duurzame inzet van alle partners voor lokaal CO2-neutrale trucks onderstrepen. Het feit dat drie van de grootste concurrenten in truck- en voertuigtechnologie samenwerken om de noodzakelijke laadinfrastructuur op te zetten, is heel bijzonder. Samen met Volvo Group en TRATON GROUP richten we ons met deze duidelijke boodschap tot alle relevante stakeholders, zodat ze ons voorbeeld volgen en nu overgaan tot handelen.”

Christian Levin, CEO TRATON GROUP: “We zijn ervan overtuigd dat wij als TRATON GROUP, samen met onze merken Scania en MAN en de hele bedrijfswagenindustrie, deel uitmaken van de oplossing voor een klimaatneutrale wereld. Een samenwerking met grote concurrenten als Daimler Truck en Volvo Group lijkt misschien ongebruikelijk. Het probleem is echter van cruciaal belang en deze unieke samenwerking stelt ons in staat om de transformatieve maatregelen te nemen, die nodig zijn om de klimaatverandering sneller en effectiever te bestrijden. Onze joint venture zal de snelle doorbraak van batterij-elektrische trucks en touringcars, de meest efficiënte en duurzame transportoplossingen, sterk bevorderen.”

Martin Lundstedt, President en CEO Volvo Group: “We zetten woorden om in daden. Onze geplande joint venture met Daimler Truck en TRATON GROUP is een belangrijke stap op weg naar een leefbare wereld. Innovatieve partnerships zoals deze maken de hoognodige verandering mogelijk waarvan niet alleen onze klanten, maar ook de hele industrie zal profiteren. Onze geplande joint venture is zowel een historische mijlpaal in de transformatie naar fossielvrij transport als een doorbraak die de toewijding van Volvo Group onderstreept om tegen 2040 een netto nul-uitstoot van broeikasgassen te hebben en uiterlijk in 2050 een netto-emissievrije vloot te hebben.”

De drie partners zien de geplande joint venture als een doorbraak voor de transportbranche om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook andere branches moeten hier op verschillende manieren van kunnen profiteren. Een actueel brancherapport* roept op om uiterlijk 2025 tot 15.000 en uiterlijk 2030 tot 50.000 krachtige openbare en bestemmingslaadpunten te realiseren. Het pionierswerk van de partners is dan ook een oproep tot actie aan alle andere spelers in de industrie, maar ook aan overheden en wetgevers om gezamenlijk aan een snelle uitbreiding van het noodzakelijke laadnetwerk te werken teneinde te kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het laadnetwerk van de drie partijen moet beschikbaar zijn voor wagenparkbeheerders in Europa, ongeacht het merk – een duidelijk signaal naar alle andere spelers.

Klantgerichte aanpak houdt rekening met verschillende toepassingen

Als onderdeel van een klantgerichte aanpak houden de partijen rekening met verschillende toepassingen. Zo kunnen beheerders van wagenparken met batterij-elektrische voertuigen de in Europa verplichte rustperiode van 45 minuten (met name in het langeafstandsvervoer, de prioriteit van de joint venture) gebruiken om te laden, maar ook ’s nachts laden.

Partners in de joint venture – concurrenten op alle andere gebieden

Daimler Truck, TRATON GROUP en Volvo Group hebben gelijke aandelen in de geplande joint venture, maar blijven wel concurrenten op alle andere gebieden. De oprichting van de joint venture is onderworpen aan goedkeuringen van regelgevende instanties.

* Gepubliceerd in mei 2021 door de Association of European Automobile Manufacturers ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), de organisatie van alle grote bedrijfswagenfabrikanten in Europa, waarvan ook Daimler Truck, TRATON GROUP en Volvo Group lid zijn.