22
oktober
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Gezamenlijke aanpak reduceert CO2-uitstoot in internationaal truck transport tot 14 procent

Een praktijktest van Daimler Trucks in samenwerking met DB Schenker Logistics, Grosse-Vehne en Elflein heeft aangetoond dat het brandstofverbruik en de daarbij behorende CO2-uitstoot van moderne vrachtwagencombinaties door een gezamenlijke aanpak met een meer dan 10% kunnen dalen. De resultaten van het project 'Efficiency Run' zullen in de toekomst een grote rol spelen bij het realiseren van de CO2-doelen voor het goederenvervoer over de weg.

'Efficiency Run' heeft aangetoond dat het brandstofverbruik en dus ook de CO2-uitstoot aanzienlijk meer – en ook goedkoper – gereduceerd kan worden wanneer niet alleen de motor van de truck verder wordt geoptimaliseerd maar het gehele voertuig als zodanig. Ook factoren als brandstof, exploitatie en chauffeurstraining bieden potentieel en daarmee werd in de test nog niet eens rekening gehouden.

Daimler heeft voor dit project samengewerkt met DB Schenker Logistics, Grosse-Vehne en Elflein. Specifieke transporten werden onder realistische omstandigheden gereden via specifieke routes en met specifieke belading. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut DEKRA heeft het project begeleid, definieerde de testcondities, deed de metingen en analyseerde de uitkomsten.

Eén van de belangrijkste resultaten: de twee speciaal voor de Efficiency Run geoptimaliseerde Mecedes-Benz Actros opleggercombinaties verbruikten elk ongeveer 12 tot 14 procent minder brandstof dan een standaard opleggercombinatie van de expediteur op basis van het wagenparkbestand van 2014.

De Efficiency Run onderzocht ook het potentieel van de lange truck en ook hier waren de uitkomsten opmerkelijk. Hij behaalde in de test een verbruiksbesparing van ca. 17 procent ten opzichte van de standaard opleggercombinatie die in het volumetransport wordt ingezet.

CO2-verlaging als taak van de hele branche

De Europese truckfabrikanten hebben op het gebied van CO2 al heel veel bereikt. Sinds 1965 is het verbruik per tonkilometer met ca. 60% teruggebracht en er werden zes emissienormen geïmplementeerd. En dat betekent dat de klant voor een truckfabrikant de meest effectieve regulator is. Omdat de brandstofprijzen bijna een derde van de Total Cost of Ownership (TCO) uitmaken, heeft de klant baat bij een zo laag mogelijk verbruik. Daimler Trucks doet er daarom alles aan om zo zuinig mogelijke voertuigen aan te bieden.

Fabrikanten worden momenteel met nieuwe CO2-doelstellingen voor het goederenvervoer over de weg geconfronteerd. De EU is bijvoorbeeld voornemens om tot 2030 een CO2-reductie van 30% (ten opzichte van 2005) te realiseren. Voor Duitsland is zelfs sprake van een verlaging van 40%. In deze context gezien is het niet meer voldoende om alleen de opleggercombinatie aan te pakken. Politiek en transportbranche moeten op één lijn komen en hun krachten bundelen teneinde de CO2-uitstoot in de toekomst op economische wijze nog meer te verlagen.

Gezamenlijke aanpak moet met alle factoren rekening houden

De consequentie is dat alle partijen in het goederenvervoer op de weg - truckfabrikanten, opbouw- en bandenfirma's, logistieke bedrijven en politieke instanties – de doelstellingen met een gezamenlijke aanpak moeten bereiken. Daimler Trucks heeft dit concept samen met andere Europese fabrikanten al op de IAA voor bedrijfswagens van 2014 gepresenteerd.

Deze gezamenlijke aanpak heeft als doel het totale vrachttransportsysteem te verbeteren. Daarbij spelen naast de trekker ook de oplegger (bijv. maten en gewichten, luchtweerstand, lichtgewicht constructies), de banden (bijv. rolweerstand, luchtdruk, super single banden) en brandstof (bijv. biobrandstof, aardgas) een rol. Maar ook de rijstijl (bijv. chauffeurstraining, ladingzekering), infrastructuur en de vernieuwing van de vloot zijn van belang. Efficiency Run heeft nu bewezen dat de gezamenlijke aanpak in de praktijk functioneert.

Efficiency Run laat zien hoe CO2 op economische wijze gereduceerd kan worden

De focus van Daimler Trucks en zijn drie logistieke partners bij Efficiency Run lag op zo realistisch mogelijke verbeteringsmogelijkheden. Dat betekent dat bij de tests standaard opleggercombinaties met een standaard aandrijflijn moesten worden ingezet. De optimalisatie van de Actros 1842 met een wielbasis van 3700 mm bestond uitsluitend uit componenten die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Beide testvoertuigen beschikten over Predictive Powertrain Control (PPC).

Toezicht DEKRA op vergelijkende testritten

De DEKRA-ingenieurs reden mee tijdens de testritten en hielden alle resultaten bij van de gevolgen van files, stoppen bij het stoplicht, uitgevoerde manoeuvres, rijden zonder belading en gebruik maken van de slipstream van de voorganger. Er werd in het bijzonder gelet op de correcte vaststelling van het brandstofverbruik. Het tanken van de trucks gebeurde door een geijkt tankvoertuig om dezelfde kwaliteit en temperatuur van de brandstof te waarborgen.